ANBI

Naam:

Postadres:

IBAN:

BIC:

KVK:

RSIN:

Stichting Christelijke Lektuur Centra

Postbus 900, 7301 BD Apeldoorn

NL18 INGB 0000 614191

INGBNL2A

41048187

0029.62.275

De stichting heeft ten doel om – krachtens het zendingsbevel van de Here Jezus Christus – het evangelie bekend te maken onder alle volken, zulks door middel van bijbelgetrouwe lectuur als een vitaal en door God gegeven instrument voor evangelisatie en voor de opbouw van de Gemeente.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • Vanaf 2014 zal worden gestart met het uitgeven van boeken in eigen beheer.
  • Giften worden doorbetaald aan zendelingen of speciale zendingsprojecten binnen CLC International. 0,5% van de omzet wordt afgedragen aan CLC Internationaal. Vanuit Nederland wordt verder ook de CLC winkel in Bulgarije financieel ondersteund.
  • CLC Nederland heeft vanaf 2014 4,4fte in dienst. Daarnaast wordt de organisatie in belangrijke mate ondersteund door vrijwilligers. In de komende jaren is het belangrijk het netwerk van vrijwilligers goed te onderhouden.
  • Van belang is het werk van CLC Nederland onder de aandacht te brengen. Dit zal plaatsvinden door onder meer publicaties, advertenties, boekentafels, informatie stands, folders en online reclame uitingen.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid:

De heer Swawek van der Meer

De heer P. Boom

Mevr. E. Oosterhuis

De heer G. Chamberlin

Beloningsbeleid:

De bestuurders van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd.

Jaarverslag 2018
|
Jaarverslag 2017
|
Jaarverslag 2016