ANBI

NaamStichting Christelijke Lektuur Centra
PostadresAsselsestraat 58, 7311 EN Apeldoorn
IBANNL18 INGB 0000 614191
BICINGBNL2A
KVK41048187
RSIN0029.62.275

De stichting heeft ten doel om – krachtens het zendingsbevel van de Here Jezus Christus – het evangelie bekend te maken onder alle volken, zulks door middel van bijbelgetrouwe lectuur als een vitaal en door God gegeven instrument voor evangelisatie en voor de opbouw van de Gemeente.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • Vanaf 2014 zal worden gestart met het uitgeven van boeken in eigen beheer.
  • Giften worden doorbetaald aan zendelingen of speciale zendingsprojecten binnen CLC International. 0,5% van de omzet wordt afgedragen aan CLC Internationaal. Vanuit Nederland wordt verder ook de CLC winkel in Bulgarije financieel ondersteund.
  • CLC Nederland heeft vanaf 1,8 fte in dienst. Daarnaast wordt de organisatie in belangrijke mate ondersteund door vrijwilligers. In de komende jaren is het belangrijk het netwerk van vrijwilligers goed te onderhouden.
  • Van belang is het werk van CLC Nederland onder de aandacht te brengen. Dit zal plaatsvinden door onder meer publicaties, advertenties, boekentafels, informatie stands, folders en online reclame uitingen.
VoorzitterMevr. E. Oosterhuis
SecretarisDe heer P. Boom
PenningmeesterMevr. E. Oosterhuis
LidDe heer H. Lessous

Beloningsbeleid:

De bestuurders van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd.

Jaarrekeningen