CLC Publicaties 2017-08-28T17:32:26+00:00

Bekijk de boeken van CLC Publicaties

2017-08-28T14:14:14+00:00

test

Een eenvoudig, praktisch, bijbels en persoonlijk hulpmiddel voor discipelen van Jezus die discipelen van Jezus willen maken. – David Platt

Over CLC Publicaties

We geloven in de levens veranderende kracht van christelijke lectuur. Eén van onze slogans is:

‘a drop of ink can make a million think’

Een druppel inkt kan een miljoen mensen aan het denken zetten. Daarom brengen we christelijke lectuur bij mensen via boekwinkels, uitgeverijen, internet, enz.

“Meer dan de helft van de wedergeboren christenen over de hele wereld getuigt dat lectuur sterk heeft bijgedragen aan hun bekering. CLC is uniek in zijn wereldwijde visie“

Patrick Johnstone, Operation World