Geloofsopbouw

Alle boeken die u in de categorie Geloofsopbouw vindt zijn boeken met een missie. Onze inspiratie voor deze missie halen wij uit de volgende opdracht die Jezus meegaf aan zijn discipelen, voordat hij naar de hemel ging:

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Onze belangrijkste missie is daarom om alle volken te onderwijzen hoe geweldig goed God is en hoe we meer en meer kunnen leven zoals Hij het bedoeld heeft.

Bekijk hieronder de verschillende categorieën die u helpen om te zien hoe geweldig goed God is of bekijk al onze boeken in onze webshop.

Alle boeken die uw geloof versterken

Dagboeken - Geloofsopbouw

Bijbelstudieboeken

Theologie - Naslagwerken, encyclopedieën etc

Andere categeoriën van CLC

Koop of zoek uw nieuwe Bijbel bij CLC Nederland

Koop uw muziek bij CLC Nederland. Gratis verzending van af €20

Koop uw films bij CLC Nederland. Gratis verzending van af €20