Uw licht op mijn schaduw

Verlossing en bevrijding in het pastoraat

Bruno Sebrechts

Dit pastorale boek beoogt in de eerste plaats de Bijbelse principes over geestelijke bevrijding in eenvoudige bewoordingen en met aansprekende voorbeelden dichterbij te brengen. Er wordt een praktisch kader aangereikt waarin herstel en vrijheid kan worden nagestreefd, afgestemd op…


Delen:
Bestellen bij CLC
Beschikbaarheid:

Wilt u dit product bestellen, dan kan dat op clcnederland.com

Details:
ISBN

9789079859870

Pagina's

534

Uitvoering

Hardcover

28,95


Beschrijving

Dit pastorale boek beoogt in de eerste plaats de Bijbelse principes over geestelijke bevrijding in eenvoudige bewoordingen en met aansprekende voorbeelden dichterbij te brengen. Er wordt een praktisch kader aangereikt waarin herstel en vrijheid kan worden nagestreefd, afgestemd op ieders persoonlijke nood. Dat gebeurt niet door het opleggen, maar door het afleggen van lasten, en door de oude levenssfeer te verruilen voor nieuw leven in de genade van Christus. Dit boek is een resultaat van jarenlange studie, reflectie en praktijkervaring. Het begint met een aangrijpend getuigenis van bevrijding door Christus. Dit getuigenis was voor de auteur een aanleiding om de actualiteit van de Bijbelse principes van verlossing en bevrijding verder te onderzoeken.

De lezer wordt meegenomen in het verhaal van de Schrift, waarin nood en verlossing een rode draad zijn – van Genesis tot Openbaring. De kruisdood en opstanding van Christus staan daarin centraal, evenals het feit dat Hij zo de weg opende naar een geheel nieuwe levenssfeer.
De gelovige wordt uitgenodigd om die nieuwe levenssfeer te betreden. Daar mag hij ervaren dat Christus zelf – en niet de machten en krachten van het verleden – het leven en de toekomst zal beheersen. Door het afleggen van de ballast van het verleden verliezen duistere krachten hun invloed en macht. De relevantie van dit thema en de praktische toepassing hiervan worden onder meer toegelicht door meerdere getuigenissen van personen uit de omgeving van de auteur. 
De voorgestelde werkwijze om herstel en vrijheid na te streven benadrukt de genade, liefde en grootheid van God. Afstemming op de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager en fijngevoeligheid van de hulpverlener worden benadrukt. 
Het boek sluit af met het perspectief van volmaakte vrijheid in het toekomstige glorieuze koninkrijk van Christus.

Uit het Voorwoord: ‘Er bestaat veel literatuur over dit thema, maar weinig daarvan is vergelijkbaar met de competente wijze waarop Sebrechts dit onderwerp vanuit de Schrift doorgrondt. Over de Bijbelse basis van deze bediening vind je weinig of geen vergelijkbare lectuur’. Em. Prof. Timothy Warner, auteur ‘The Essential Guide to Spiritual Warfare’ USA.
 

Categorieën

Eigenschappen

Gewicht
1,35 g
Afmetingen
245 × 180 × 28 mm
ISBN

9789079859870

Datum van uitgave

25-02-2018

Taal

Nederlands

Pagina's

534

NUR-code

711

Uitvoering

Hardcover

Auteur

Bruno Sebrechts

Redacteur

Jan Meints

Inhoudsopgave

7
Inhoud
Voorwoord
Referenties:
Introductie
1. Uit de duisternis tot het Licht
1. 1 Bevrijd!
1. 2 Nood aan Geestelijke bevrijding?
2. Bekijk het vanuit zijn Licht
2. 1 Gods wegen
2. 1. 1 De verwelkoming van de Bevrijder
2. 1. 2 Woord en Geest
2. 1. 3 Het bloed van het Lam
2. 2 Ons inzicht is beperkt
2. 2. 1 Bewust van onze beperkingen
2. 2. 2 De onzichtbare wereld
2. 2. 3 We zijn van Hem afhankelijk
2. 3 De balans bewaren7
2. 3. 1 Blijft rustig en nuchter
2. 3. 2 Een ander verhaal
2. 3. 3 Bevrijding binnen het begrip ‘verlossing’59
3. Onze schaduw en zijn Licht
3. 1. Verloren vrijheid
3. 1. 1 De listigste van alle dieren van het veld
3. 1. 2 De slang verkrijgt toegang
3. 1. 3 Patronen van misleiding
3. 2 Gods antwoord
3. 2. 1 God oordeelt en geeft hoop
3. 2. 2 Satans verborgen werkwijze
3. 2. 3 AfGoderij en de strijd om het hart
4. Twee kampen in de onzichtbare wereld
4. 1 De strijd achter de schermen
4. 1. 1 God regeert
4. 1. 2 De hemelse legermachten
4. 1. 3 Interacties op verschillende niveaus
4. 1. 4 Territoriale machten
4. 2 Doorbraak door Christus
4. 2. 1 Christus doorstaat de test
8
4. 2. 2 Christus zegeviert
4. 2. 3 Christus doet ons delen in zijn overwinning
5. Inzoomen op de vijandige krachten
5. 1 De vorst van deze wereld en zijn strijders
5. 1. 1 De duivel, de belichaming van het ultieme kwaad
5. 1. 2 Boze Geesten in het Oude Testament
5. 2 Boze Geesten in de Evangeliën
5. 2. 1 Wat verstaan we onder demonisering
5. 2. 2 Waren de gedemoniseerden die bevrijd werden gelovigen of ongelovigen?
5. 2. 3 Boze Geesten en hun mogelijkheden bij demonisering
6. Achtergrond en ontstaan van demonisering
6. 1 Wanorde en vijandige krachten
6. 1. 1 Onderwerping van vijandige krachten
6. 1. 2 Boze Geesten en onreinheid
6. 1. 3 Onreinheid en bezinning
6. 2 Risicozones
6. 2. 1 Risicozone 1: grove fouten
6. 2. 2 Risicozone 2: besmetting 2. 3 Risicozone 3: situaties van bijzondere kwetsbaarheid
6. 3 Bescherming en demonisering
6. 3. 1 Omhullende bescherming
6. 3. 2 Het ontstaan van demonisering
7. Bevrijding in de Evangeliën
7. 1 Het uitdrijven van boze Geesten
7. 1. 1 Niet expliciet aangekondigd
7. 1. 2 Belangrijk doch ondergeschikt
7. 1. 3 Individuele bevrijdingen
7. 2 Heer over alle machten en krachten
7. 2. 1 Meer dan Salomo
7. 2. 2 Het binden van boze Geesten
7. 2. 3 Wonderen als aankondigend teken
7. 3 Jezus’ onderwijs
7. 3. 1 De Sterkere
7. 3. 2 Geloof als een mosterdzaadje
7. 3. 3 Algemene observaties
8. Bevrijding na de opstanding
8. 1 Het tijdperk van de Heilige Geest
8. 1. 1 Bevrijdingen na Pinksteren
8. 1. 2 Vanuit Christus’ overwinning
9
8. 1. 3 Autonoom gezag of cruciale afhankelijkheid
8. 2 Progressieve verlossing en bevrijding
8. 2. 1 Progressieve verlossing en Geestelijke machten
8. 2. 2 De strijd op vier terreinen
8. 2. 3 De wapenrusting
9. Van een oude naar een nieuwe toestand
9. 1 De oude en de nieuwe schepping-
9. 1. 1 De oude levenssfeer
9. 1. 2 De oude mens en leefwerelden
9. 2 Demonische belasting en de gelovige
9. 2. 1 Verschillende opvattingen
9. 2. 2 Demonische impact op de gelovige
10. Counseling en bevrijding
10. 1 Persoonlijke weerbaarheid
10. 1. 1 Afleggen van de oude mens
10. 1. 2 Een Geestelijke houding
10. 1. 3 Weerstand bieden
10. 2 Verschillende benaderingen bij demonische belasting
10. 2. 1 Bezonnenheid en bedachtzaamheid
10. 2. 2 Confrontaties
10. 2. 3 Stappenplan
11. Gevalstudies
11. 1 Jessy’s getuigenis, ‘Truth Encounter’
11. 1. 1 Excurs: De strijd in het denken
11. 1. 2 Oorzaken van een belast denkpatroon
11. 2 Joyce’s getuigenis, ‘Healing Encounter’
11. 2. 1 Excurs: Het binden van machten in het pastoraat
11. 3 Straatjongeren in Afrika, ‘Love Encounter’
11. 3. 1 Excurs: Omgaan met demonische uitbarstingen
12. De smalle weg ten leven
12. 1 Zijn kracht in onze zwakheid
12. 2 Volkomen vrijheid
Bijlagen
Bijlage 1: Daimonizomai, gedemoniseerd zijn
Bijlage 2: De ‘oude mens’ en de duistere machten
Bijlage 3: Geloof versus magie
Bijlage 4: Handoplegging en oliezalving
Bijlage 5: Tegenargumenten
Bijbelteksten gebruikt als tegenargumenten
De afwezigheid van kant en klare instructies in de Brieven
10
Bijlage 6: Wonderen vroeger en nu
Bijlage 7: Ritueel misbruik en demonische belasting
Bijlage 8: Pastorale lessen uit wetenschappelijk onderzoek
Bijlage 9: ‘Power Encounter’
Bijlage 10: Listen van de tegenstander
Bijlage 11: Vervloekingen
Bijlage 12: Demonische overlast op specifieke locaties
Samenvattingen en schema’s
A. Uitdrijven van boze Geesten en hun specifieke context
1. vóór de opstanding: als teken van het koninkrijk; een aankondiging..503
2. Na de opstanding: Bevrijding als teken bij de verkondiging; een bevestiging
3. In het pastoraat: Bevrijding als uitwerking van de verlossing;een gevolg
B. Niet-verweven en verweven demonische belasting
1. Demonische belasting zonder verweven problematiek:
2. Demonische binding met een beperkte verwevenheid
3. Demonische binding met een verweven werking. ....
C. De impact van de machten
D. De juiste focus
Geciteerde werken

Leesfragment

Bekijk de tekstversie van dit leesfragment.

Is dit leesfragment niet goed zichtbaar of krijgt u een foutmelding te zien? Klik dan hier om het fragment opnieuw te laden. Wil je dit leesfragment later offline lezen? Geen probleem, je kunt hier klikken om het pdf bestand te downloaden.

Bruno Sebrechts

Bruno Sebrechts woont in Oudenaarde, België. Hij is een counselor en spreker met ruim twintig jaar leidinggevende ervaring in gemeenten in Vlaanderen. 


Deprecated: Bestand Thema zonder comments.php is sinds versie 3.0.0 verouderd en er is geen alternatief beschikbaar. Graag een comments.php template aan je thema toevoegen. in /home/boeken1q/affiliate/wp-includes/functions.php on line 5581

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.